Ceník


Ceník služeb od 1.9.2023 - 31.8.2024.odt


Slevy:  sourozenecká sleva  - 10% 

V ceně je zahrnuto:             

výchovně vzdělávací činnosti

pracovní a výtvarný materiál,didaktické pomůcky,hračky

vybavení a údržba prostor

hygienické potřeby(kromě plen a věcí osobní hygieny)

 oslavy narozenin u zapsaných dětí(narozeninový dort)

 materiální a personální zabezpečení

 náklady na provoz,pojištění

 

Platební podmínky:

  úhrada za péči o dítě je paušální a zaručuje 1 kapacitní místo po celou provozní dobu(pondělí až pátek 6:30 - 17:00)

  dítě je zapsáno na základě vyplněné přihlášky,smlovy,vyjádření lékaře(pediatra) a potvrzení rodiče s vazbou na trh práce.

  Platba je na základě vystavené faktury,vždy převodem na účet provozovatele.

  plánovanou nepřítomnost je nutné nahlásit předem.

  státní svátky a sanitární dny  se nenahrazují