Ceník


platný od  1.7.2020

V ceně je zahrnuto stravné a pitný režim .

Naše ceny jsou konečné a platí se vždy na daný měsíc.

  8 x za měsíc       ½ den        celý den

                            3 000,-        4 900,-

12 x za měsíc       ½ den        celý den

                            4 200,-         5 900,-

celý měsíc           ½ den          celý den

                            6 500,-         7 800,-

Slevy:  sourozenecká sleva  - 10% - vztahuje se na všechny varianty docházky

V ceně je zahrnuto:             

·   výchovně vzdělávací činnosti

·   pracovní a výtvarný materiál,didaktické pomůcky,hračky

·  vybavení a údržba prostor

·  hygienické potřeby(kromě plen a věcí osobní hygieny)

·  oslavy narozenin u zapsaných dětí(narozeninový dort)

·materiální a personální zabezpečení

· náklady na provoz,pojištění

 

Platební podmínky

·  úhrada za péči o dítě je paušální,vyúčtovává se dle níže uvedených podmínek„náhrady za nepřítomnost“

· dítě je zapsáno na základě vyplněné přihlášky a vyjádření lékaře(pediatra)

· veškeré platby se provádí bezhotovostně na základě vydané faktury.

·Platbu je nutné vždy uhradit k 5.dni daného měsíce

Náhrada za nepřítomnost:

· plánovanou nepřítomnost je nutné nahlásit předem

· školkovné je paušální platba,kterou si zároveň zajišťujete místo pro docházku.

· celotýdenní docházka –refundujeme pouze nepřítomnost potvrzenou lékařem,50% z počtu dnů absence.Nepřítomnost je vyúčtována v   následujícím měsíci docházky.

· ostatní docházka – školkovné se nevrací,dítě si může nahradit nepřítomnost v jiné dny,nejpozději do dvou měsíců,pokud to dovolí    

  kapacita dětské skupiny.

·státní svátky se nenahrazují