Zaměstnanci


Kateřina Pavlíková

                                                                                                                                                Vzdělání: 

2009 - 2013 Střední zdravotnická škola Beroun,obor Zdravotnický asistent

2016 - 2018 střední pedagogická škola Beroun,obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Praxe:

2014 - 2017 soukromá školka a jesle Praha

2017 - 2018 MŠ Sluníčko Beroun


Motto:

Při nástupu na střední Zdravotnickou školu jsem si byla jistá,že můj směr je pracovat jako dětská zdravotní sestra.Po ukončení studia se mi však naskytla možnost práce vychovatelky v soukromé školce a jeslích v Praze.Práce mne natolik zaujala,že ji beru jako zábavu,kde se baví nejen děti,ale i já.Ujistila jsem se,že je to ta správná cesta,po které se chci do budoucna vydat a začala jsem studovat střední Pedagogickou školu v Berouně,obor předškolní a mimoškolní pedagogika.Při práci s dětmi upřednostňuji citliví a laskavý přístup a snažím se budovat vzájemnou důvěru s jejich rodiči.Společně se snažíme,aby se děti při pobytu ve školce cítili spokojeně a hlavně šťastně. Aneta Helclová

Vzdělání:

2015- 2019 - Střední zdravotnická škola Beroun, obor sociální činnost

2019 - Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školení docházky


Praxe:

2018 - praxe na základní škole v Žebráce - péče o děti se specifickými potřebami

Motto:

Již na střední škole jsem milovala děti a vždy jsem s nimi chtěla pracovat. Jsem velice ráda, že se mi tento sen splnil a každý den můžu děti dělat šťastné. V dětské skupině si hrajou nejen děti, ale i já při vymýšlení jejich aktivit. Nejraději vidím šťastný výraz dítěte a následně i jeho rodičů


Drahuše Froňková

Vzdělání.

1993 - rodinná škola se zaměřením na Zdravotní výchovu a psychologii

2016- Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky


Motto:

Ráda pomáhám při začleňování do kolektivu, sleduji pokroky při osvojování dovedností v běžném životě, jako hygienické návyky, samostatnosti a komunikaci. Používání slovíček prosím, děkuji, pozdravit... Pomoc při používání hraček, stavebnic a knih. Pomoc při nácviku stolování a lásce k přírodě.