O nás


Vážení rodiče,

přemýšlíte o návratu do práce?Nebo chcete,aby si Vaše dítko začalo zvykat na kolektiv svých vrstevníků a získávalo první kamarády?

Proto jsou tu naše dětské skupiny.

Ale co to vlastně dětská skupina je?

Jaké služby nabízí?

Kdo se o mé dítě celý den vlastně stará?

Jaký program mají děti v DS?

Jakou mají stravu?

Nejen na tyto,ale i na další otázky se pokusíme odpovědět v následujících řádcích.

Začínali jsme v roce 2013 jako dětské centrum . Postupem času jsme zjistili  ,že je velký nedostatek v péči o děti do 3 let věku.Tedy jakási obdoba jesliček.Začali jsme se o tuto možnost intenzivně zajímat a naskytla se možnost vytvořit dětskou skupinu.

V současné době provozujeme pouze tyto 3 dětské skupiny:

Medvídek Žebrák,Plzeňská 48,Žebrák 267 53,s denní kapacitou 24 dětí

Medvíďata Žebrák,Plzeňská 515,Žebrák 267 53,s denní kapacitou 12 dětí

Medvíďata Beroun,Vrchlického 62/16,Beroun 266 01, s denní kapacitou 24 dětí

Co to vlastně dětská skupina je?

Dětská skupina je zařízení zajišťující pravidelnou péči o děti o kapacitě do maximálního počtu 24 dětí.Obvykle se,ale vytváří skupiny s počtem do 12 dětí.

Podle zákona musí být dětská skupina zapsána v evidenci poskytovatelů dětských skupin MPSV(e-EDS (mpsv.cz) a musí splňovat hygienické, bezpečnostní a stavební normy a mít pojištění odpovědnosti za újmu . Všechny naše dětské skupiny jsou zapsány a splňují potřebná nařízení.(Medvídek od 15.6.2017,Medvíďata Žebrák od 21.6.2018 a Medvíďata Beroun od 21.2.2020).

Naše dětské skupiny nabízejí ,rozdělení dětí podle věku,Medvíďata pro nejmenší děti od 1,5 roku věku a Medvídek pro děti starší a tím je zajištěno,že se děti dobře adaptují a rozvíjí v kolektivu svých vrstevníků.

Provozní doba našich dětských skupin je pondělí až pátek od 6:30 do 17:00 hodin

Personál v našich dětských skupinách má následující kvalifikaci  - pedagogické vzdělání - učitelka v mateřské škole , prvního stupně

                                                                                                         základní školy

                                                                                                       - zdravotnické vzdělání - všeobecná sestra

                                                                                                       - profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné 

                                                                                                          školní  docházky

Program našich dětských skupin je dán výchovným plánem,který je vypracován na základě potřeb dítěte.

Jak se Vaše děti stravují v DS?

Konkrétní způsob stravování v dětské skupině není nijak vymezen zákonem,obecně však platí,že musí být dodrženy předpisy zejména z oblasti hygieny potravin na toto máme zpracován systém kritických bodů HACCP.

Pro naše dětské skupiny dovážíme jídlo z nedaleké školní jídelny Žebrák.

Jaké jsou přednosti dětské skupiny?

Děti jsou v menším kolektivu svých vrstevníků.Na jednu pečující osobu připadá maximálně 6 dětí.Jsme flexibilní.Pomáháme k lepšímu sladění práce a rodiny.

Jak správně vybrat dětskou skupinu?

Ze všeho nejdříve se ubezpečte , že Vámi vybraná dětská skupina je zaevidovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí, tzn. že splňuje všechny podmínky dané zákonem.

Prostudujte si webové stránky, zeptejte se v okolí na zkušenosti a recenze.

Navštivte vybranou dětskou skupinu a zeptejte se na vše,co Vás zajímá.


My se na Vás těšíme a jsme připraveni odpovědět na Vaše otázky.


Tým Spolku Medvídek