ZaměstnanciDrahuše Froňková

Vzdělání.

1993 - rodinná škola se zaměřením na Zdravotní výchovu a psychologii

2016- Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky


Motto:

Ráda pomáhám při začleňování do kolektivu, sleduji pokroky při osvojování dovedností v běžném životě, jako hygienické návyky, samostatnosti a komunikaci. Používání slovíček prosím, děkuji, pozdravit... Pomoc při používání hraček, stavebnic a knih. Pomoc při nácviku stolování a lásce k přírodě. Martina Šmídová


Vzdělání

2004-2008   Soukromé gymnázium,střední odborná a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

2009 -           Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,sociální pedagogika

2020 -           Kurz chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky


Praxe

2014 -           Soukromé jesle Praha 10

2015 - 2017  Soukromé jesle Praha 6


Motto:

Děti nedělají,co jim dospělý přikazují,za to ale dělají to,co od dospělých odkoukaly.